СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ С КРЕДИТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

С кредит Енергийна ефективност можете да закупите и монтирате:

 • енергоспестяващи прозорци – PVC, алуминиева и дървена дограма
 • газови котли и бойлери
 • котли и печки на биомаса
 • слънчеви колектори за топла вода
 • охлаждащи и загряващи термопомпени системи за климатизация
 • фотоволтаични системи
 • газификационни системи
 • рекуперативни вентилационни системи

Параметри на кредита

Валута: евро

Размер:

Минимална сума: 500 евро
Максимална сума: 7 500 евро – без поръчител с превод на работна заплата
20 000 евро – с поръчител

Срок:

Минимален: 6 месеца
Максимален: до 10 години*
*Съгласно действащата политика на Райфайзенбанк за предоставяне на потребителски кредити на физически лица

Гратисен период:

Клиентът има възможност да избира гратисен период от: 6 месеца

Годишни лихвени проценти:

При кредити със срок до 7 год.
– 9.95% год. лихва при ползване на Еко Програма с/без поръчител
– 10.95% год. лихва с превод на работна заплата с/без поръчител
– 11.95% год. лихва без превод на работна заплата с поръчител
При кредити със срок над 7 год.
– 10.15% год. лихва при ползване на Еко Програма с/без поръчител
– 11.15% год. лихва с превод на работна заплата с/без поръчител
– 12.15% год. лихва без превод на работна заплата с поръчител

Посочените примери се отнасят за кредит в размер на 5 000 евро със срок на погасяване 7 год. или кредит с размер 7 000 евро със срок на погасяване 10 год., с или без поръчители, с превод на работна заплата и ползване на пакет Еко Програма на цена 2.02 евро на месец, общата дължима сума в края на срока на кредита е в размер на 7 264.10 евро при срок на кредита 7 год. или 11 594.70 лева при срок на кредита 10 год., такса за обработка на искането за кредит 10.00 евро, комисиона за усвояване: 2.45% върху общия размер на кредита.
* В случай, че проектът не е реализиран в съответствие с условията на програма REECL безвъзмездна помощ няма да бъде изплатена

 • Еко Програма – включва задължителен превод на РЗ в РББГ, ползване на пакет „Комфорт“(или еквивалент) с поне 1бр. активно комунално плащане и регистрация за Райфайзен Онлайн

Отстъпки от лихвения процент:

 • 0.5% по-нисък лихвен процент за кредити част от групови проекти
 • 0.1% по-нисък лихвен процент при превод на работна заплата по сметка в банката и закупуване на пакет „Комфорт“ (не важи за схемите с Еко Програма)

Лихвите се формират от стойността на банковия ресурс (СБР) на Райфайзенбанк (България) ЕАД, плюс фиксирана надбавка.

Погасяване: на равни месечни (анюитетни) вноски

Усвояване: еднократно

Безвъзмездна помощ – при реализиране на проект финансиран с кредит Енергийна ефективност и отговарящ на условията на програма REECL на кредитополучателите се възстановява:

 • до 20% от размера на кредита за проекти реализирани индивидуалнодо
 • до 30% от размера на кредита за групови проекти (групови са такива проекти, при които проекти, при които група от поне 3-ма собственици или обитатели на различни апартаменти в дадена жилищна сграда кандидатстват по проект за реализация на едни и същи енергоспестяващи мероприятия, които засягат общи части или инсталации на сградата като цяло).

Такси и комисиони

 • Такса за разглеждане и обработка на искането за кредит – 10 евро
 • Комисиона за управление – 2.45% еднократно върху размера на кредита

Бонуси:

 • Кредитна карта РайКАРТ или Visa Classic/MasterCard Standard с предварително одобрен лимит, без такса за първата година
 • Международна дебитна карта Мaestro или Visa Electron

Застраховка на кредитни вноски

 • Райфайзенбанк Ви предоставя възможността да сключите “Застраховка на кредитни вноски” по ползвания от Вас кредит енергийна ефективност.
 • Застрахователните пакети, които можете да изберете са: “Злополука”, “Живот” с максимален срок – 10 години от датата на сключване на застраховката.
 • Със Застраховката на кредитните вноски получавате сигурност и спокойствие при погасяването на ползвания от Вас кредит.

Документи необходими за проекта

 • оферта или проформа фактура от избраната от Вас фирма/и за доставка и монтаж при кандидатстването за кредит
 • оригинална фактура от фирма/и за доставка и монтаж при завършване на проекта
 • протокол за извършени работи – по образец на банката
 • искане за получаване на Безвъзмездна помощ – по образец на банката

Безвъзмездна помощ за завършен проект

След успешно завършване на Вашия енергоспестяващ проект, банката Ви възстановява 20% от размера на кредита (30% за групови проекти). Максималната сума на получената безвъзмездна помощ не може да надхвърля 9 000 евро за едно домакинство: