Сграда в квартал Младост, реализиран изцяло с дограма от Боал.