Как да намалим високите сметки за ОТОПЛЕНИЕ?

Цените на енергията непрекъснато се покачват и ние се опитваме да намерим начин да намалим разходите си. Това е възможно с модерните енергоспестяващи прозорци.

Енергийната ефективност на прозорците се определя от техния Коефициент на топлопреминаване, който показва количеството топлина, което преминава за единица време през 1кв.м. остъклена повърхност при температурна разлика от 1K между граничещия със стъклото стаен въздух и този на външната страна(Ug=W/m2/K). Колкото по нисък е този Коефициент, толкова по малки са загубите на топлина и по-малки вашите разходи за енергия. В днешно време има стари сгради с коефициент на топлопреминаване на дограмите от 5.оо Ug. Новите енергоспестяващи прозорци имат коефициент на топлопреминаване от 1.1 Ug и дори по ниски стойности.Тези ниски коефициенти се постигат чрез включването на нискоемисийонно К-стъкло (к-стъклото предотвратява кондеза) в стъклопакета, както и чрез комбинации от К стъкло и високоенергийни стъкла, мултифункционално (всесезонно) стъкло, тройни стъклопакети, а също и с многокамерните профили на фирмите Rehau (Geneo, Евро 86), Alumil (11600) и други. Специалистите на Фирма Боал с удоволствие ще ви консултират за различните видове дограми , които ще удовлетворят вашите изисквания и ще ви помогнат да намалите разходите си за отопление.

Несъмнена полза, произтичаща от подмяната на дограмата е и повишаването на комфорта в жилището, чрез постигане на по-добри параметри на звуковата изолация от външната среда. Това се постига с многокамерна структура на профилите и комбинация от стъкла с различна дебелина (например 5+4) на стъклопакета, което води до по-добро поглъщане на резонансните трептения.