Стъклопакетът е изключително важен елемент от вашите прозорци и основен фактор за техните топло и звуко-изолиращи качества. Най-общо казано, стъклопакетът представлява две или три стъкла с херметически затворен газ между тях. Този специален газ има по-ниска проводимост на топлина и шум спрямо обикновения въздух.

Стъклопакетът се изработва от две или три стъкла обхванати в обща рамка. Дебелината и видът на стъклата варира и това оказва влияние на изолационните качества на прозореца. Дебелината може да е например 4 или 6 мм, а видът може да бъде обикновено (бяло) стъкло, тонирано, или пък триплекс (усилено стъкло срещу взлом и защита от счупване).

Много популярни е и ниско-емисионното стъкло, известно като КА стъкло. То има много по-ниска стойност на топлопредаване и влагането му в стъклопакет повишава топлоизолационните качества на прозореца. КА стъклото представлява обикновено стъкло със специално покритие от технологичен материал, нанесен върху едната му страна. Стъклото се поставя от вътрешната страна на прозореца, с покритието към вътрешността на стъклопакета.

Друг важен аспект е количеството пропусната светлина. Освен за топлина и шум, стъклопакетите имат и коефициент на пропускане на светлина. Той е най-висок при обикновените стъкла, по-нисък при КА стъклата и чувствително по-нисък при тонираните. Така, ако искате южната ви стая да бъде възможно най-слънчева и светла – то вашият логичен избор е обикновен стъклен пакет. Същевременно, КА стъклото е по-удачното решение за северната стая.