Преди години повечето прозорци бяха изработени от дървени профили, които са лесно запалими и горими. От тази гледна точка модерните днес ПВЦ и алуминиеви профили са с безспорно многократно по-добри противопожарни свойства.

ПВЦ профилите са трудно запалими, а при отнемане на източника на огън изгасват моментално. Това ги прави сравнително пожарно-безопасни, тъй като е невъзможно да предизвикат пожар чрез самозапалване от топлинен източник като лампа или кибрит. Те също така не ускоряват разрастването на пожара към съседни апартаменти и части от сградата. Популярен мит е, че изпускат много опасни газове и пушек при горене – ПВЦ дограмата всъщност не изпуска повече отровни вещества от повечето други материали в дома ви. Това разбира се не означава, че са безопасни – най-много жертви при пожари стават от вдишване на отровни газове. За това е много важно при пожар моментално да търсите безопасен и чист въздух.

Алуминият е метал и съответно е негоримо вещество, което дава още по-голямо предимство на алуминиевата дограма от гледна точка на противопожарната защита. При продължителен и силен пожар алуминият започва да се разтапя, което се смята за предимство, защото позволява на топлината и опасните пушеци да излезнат навън, което може да предпази целостта на конструкцията. Отдруга страна, алуминият е добър проводник на топлина, така че бързо ще пренесе високата температура по цялата дължина и ширина на профила. Това може да е проблем при сгради където прозорците на съседни стаи и помещения са залепени един за друг, защото ще позволи за бързото разпространение на огъня.