Важно решение при избора на нова дограма е това за начините на отваряне на отделните крила. Като за начало трябва да решите кои крила ще се отварят и кои ще са фиксирани. Възможността за отваряне оскъпява прозореца, но когато взимате това решение не мислете само за нуждите ви от проветрение, а и за това да имате лесен достъп за почистване на стъклата. Ако на голям прозорец изберете да се отваря едно единствено крило в края, то няма да може да почиствате целия прозорец от външната страна.

Кои са основните видове отваряне?

Стандартно отваряне по вертикалната ос.

Класическото отваряне на прозорците е по тяхната вертикална ос. Това позволява пълно отваряне на прозореца, като крилото може да достигне над 150 градуса на отваряне. На чертежи това отваряне се показва със символите < и > , като острата им част показва свободната им страна.

Отваряне по хоризонталната ос.

Това отваряне навлезе сравнително скоро в България, но то има много предимства:

– Безопасност. Отварянето не позволява на малки деца да надничат през прозореца и така отпада опасността от падане.
– Затваряне при течение. При това отваряне въздушната сила при силно течение в апартамента няма да затвори прозореца.
– Защита от крадци – през така отворен прозорец не може да се проникне вътре в апартамента така лесно, както при стандартно отворяне.

Като недостатък можем да изтъкнем, че ъгълът на отваряне е малък и не позволява бързо проветрение. За това този вид отваряне почти винаги се комбинира заедно с вертикално, което дава пълна функционалност на вашия прозорец. На чертежи този тип отваряне се показва със знака символ ^.

Плъзгащи се врати и прозорци – тип „Фолксваген“

Понякога мястото налага да няма крила, които да излизат извън обема на прозореца, а да се използват системи за плъзгане. Има няколко такива системи, като най-модерната и удачна е тази тип „Фолксваген“. При нея се постига много плътно затваряне на прозорците, а ефективният й живот е задоволително дълъг.

При системата тип „Фолкваген“ отваряемото крило на прозореца или вратата не е на отделна ос от останалите прозорци, а е на същата, което позволява добро уплътнение. При отваряне прозорецът излиза леко навън и след това се приплъзва покрай статичното крило.

Голямо предимство на тази система е, че може да се комбинира с отваряне по хоризонталната ос.

На чертежите това отваряне се обозначава със стрела по посоката на отваряне: -> или <-.

Плъзгане с повдигане – „хебе шибе“

Сравнително новата система за отваряне чрез плъзгане с повдигане, наричана понякога и „хебе шибе“ (от немски език), е много популярна, защото позволява крила с изключително голям размер (до 3 метра). Това я прави подходяща за заведения, зимни градини, преходи към дворове. Повече за този тип отваряне тук.

Обикновени плъзгащи се врати

В някои ситуации системата „Фолксваген“ не е подходящ вариант и тогава се използва обикновеното плъзгане, където крилата са изцяло на отделни оси. Този тип отваряне е възможно само с алуминиеви профили. Използва се най-вече в хотели и обществени обекти. При него има по-слабо оплътняване, което го прави нежелано за дома.